САЙНШАНД СУМ 2022 ОНЫ АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ "БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТОВЧОО"-ООР ШАЛГАРЛАА

Батлан хамгаалах сайдын аймгийн Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан ажил, үйлчилгээг амжилттай гүйцэтгэж, Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачилга гаргаж, ажил үйлсээрээ манлайлсан тул Сайншанд сумын Батлан хамгаалах товчоо аймагтаа ажлаараа тэргүүллээ.
14 хүн ба зогсож буй хүмүүс нарын зураг байж магад