Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн ажил, үйлчилгээнд ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн ажил, үйлчилгээнд ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ
Сумын Засаг даргын "Хөгжлийн төлөө хамтдаа-2" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс, түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор ISO 9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцоог сумын Засаг даргын Тамгын газарт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Энэхүү чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэхэд олон улсын стандартын байгууллага болох WORLD CONSULTING STANDART компанитай хамтран ажиллаж, зөвлөх үйлчилгээг авч, хэрэгжүүлж байна.

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар нь ISO 9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлснээр орон нутагтаа төдийгүй улсдаа тэргүүлэгч нутгийн захиргааны байгууллага болох Алсын хараатай, иргэдийн сэтгэл ханамжид суурилсан төрийн үйлчилгээний төгөлдөршлийг бүтээж, нийтийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллах эрхэм зорилго дэвшүүлж байна.
Мөн арга хэмжээний үеэр Дотоод аудиторын сургалтад хамрагдаж амжилттай суралцаж төгссөн Сайншанд сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдад сертификат гардууллаа.