САЙНШАНД СУМАНД ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИНЭ

САЙНШАНД СУМАНД ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИНЭ

“Иргэдэд ээлтэй Эрүүл хот -2023” зорилтот жил, Сайншанд сумын Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Ногоон хөгжлийн бодлогын Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилтын хүрээнд “Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” төслийг “Монголын эргийн волейболын холбоо” ТББ, хог хаягдлыг дахин боловсруулах “Эко говь” үйлдвэртэй хамтран хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Өнөөдөр /2023.01.30/ Сайншанд сумын Засаг дарга Ч.Түвшинтөр төслийн багтай уулзаж, сумын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, холбогдох дэд хөтөлбөр, журмыг боловсруулах, төслийн хэрэгжих үе шат, үйл явцын талаар мэдээлэл солилцлоо. Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр Сайншанд сумын хог хаягдлын тоо хэмжээ багасах, хог хаягдлыг ангилан ялгах замаар дахиврын тоо хэмжээ нэмэгдэх, дахин боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр тасралтгүй хангах, дахивар ашиглан хийх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нэмэгдэх зэрэг маш олон давуу тал бий болно. Төслийн хамгийн чухал үр дүн нь иргэдийн хог хаягдал, менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлж, оролцоог хангах нь Иргэдэд ээлтэй Эрүүл хотыг цогцлооно гэж үзэж байгаа юм. 

Төсөл 2023 оны 01 сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 12 сарын 20-ныг хүртэлх хугацаанд 3 үе шаттай хэрэгжинэ. 

Төслийн зорилт: 

  1. Төслийн боловсруулах, төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөл, хөрөнгө, хүний нөөцийг баталгаажуулах 
  2. Ажлын хэсгийг томилуулах, сумын хог хаягдлын менежментийн дэд хөтөлбөр, журмыг боловсруулах, бүх оролцогч талуудаас санал авах, сумын ИТХ-аас баталгаажуулах
  3. Сумын хог хаягдлын менежментийн дэд хөтөлбөр, журмыг хэрэгжүүлэгч талуудын үүрэг хариуцлага, ажил үүргийн зохицуулалтыг тушаал, шийдвэр, албан бичиг, мэдэгдэх хуудас, хөтөлбөрүүдээр дамжуулах албажуулах
  4. Баталгаажсан хог хаягдлын менежментийн дэд хөтөлбөр, журмын хэрэгжих өдөрлөг аяныг олон нийтэд нээлттэйгээр зохион байгуулах
  5. Хог хаягдлын менежментийн дэд хөтөлбөр, журмын танилцуулга, сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах
  6. Дэд хөтөлбөр, журмыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачилга гаргасан оролцогч байгууллага, иргэнийг алдаршуулах, урамшуулах, олон нийтэд таниулах, судалгаа, тайлагнах гэсэ зорилтуудын хүрээнд ажиллана.

Төслөөс гарах үр дүн:

  1. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАНЛАЙЛАЛ, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ, НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, САЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 
  2. Иргэн, айл өрх, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага, үйлдвэрлэгч талууд хог хаягдлаа хэрхэн ангилан ялгах, цуглуулах, тушаах, тээвэрлэх, багасгах мөн хүлээх хуулийн хариуцлага, эрх үүргийн талаар мэдлэгтэй болно. 
  3. Хог хаягдлын тоо хэмжээ багасч, байгаль дэлхийг бохирдуулж буй метан, CO2-ын хэмжээ багасна. 
  4. Нөлөөллийн ажлаар дамжуулан иргэд, төрийн болон ТББ-ууд, сайн дурынхны идэвх оролцоог хангана.