#НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД МЭДЭЭЛЭЛ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

#НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД МЭДЭЭЛЭЛ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
#НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД МЭДЭЭЛЭЛ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
#НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД МЭДЭЭЛЭЛ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Сайншанд сумын “Хамтарсан баг”-аас Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хууль эрх зүйн сургалт мэдээлэл, ярилцлагыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр хүүхэд багачуудад болон насанд хүрэгчдийн дунд зохион байгууллаа.
Дорноговь аймаг 2022 оныг “Хүүхэд хөгжил-2022” зорилтот жил болгон зарласан ба Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг”, зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд “НЭГДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД” уриан дор төрийн бүхий л шатанд хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажил, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Сургалтаар:
- Сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдэх
- Хуулиар хамгаалагдсан хүүхэд
- Ярилцлагын цаг /Асуулт хариулт/
- Архины хор уршиг
- Гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох зэрэг сэдвүүдээр Сайншанд сумын ЗДТГ, ГБХЗХГ, сэтгэл зүйч, Дорноговь аймгийн цагдаагийн газраас мэдээлэл хийлээ.
Мэдээлэлд хамрагдсан хүүхэд багачууд, иргэдтэй сэдвийн хүрээнд чөлөөт асуулт хариулт, ярилцлагыг зохион байгууллаа.