АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРООД, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРООД, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРООД, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
__________________________________________
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас гарсан төлөөлөгч С.Түмэнбаяраар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, холбогдох агентлаг, мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл Сайншанд сумын иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж иргэдийн асуулт, санал хүсэлтийг сонсож хариулт өгч ажиллалаа.
Иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу холбогдох ажлууд зохион байгуулагдана.