2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хэрэгжүүлэх хугацаа Төсөвт өртөг /мян.төг/ 2023 онд санхүүжих дүн /мян.төг/
Эхлэх Дуусах
  НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ     #REF! #REF!
Шинэ хөрөнгө оруулалт
1 Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын цахилгааны засвар шинэчлэлийн ажил 2023 2023           550,000.0          550,000.0
2 Сайншанд сумын 1-р баг 122, 124, 130, 132-р байрнуудын нийтийн эзэмшлийн талбайд бетон авто зогсоол байгуулах ажил 2023 2024           384,678.0          300,000.0
3 Сайншанд сумын  1 дүгээр багт "Олон Хүрээ Дэчин Чойнхорлон" хийдийн гадна талд авто машины зогсоол байгуулах 2023 2023           322,982.0          322,982.0
4 Сайншанд сумын 1, 6, 7 дугаар баг "Тэс петролиум" ХХК-ийн ШТС-ын тойргоос офицерын төв зам хүртэлх 3.6 км авто зам барих ажил 2023 2024        5,289,893.2       4,400,000.0
5 Сайншанд сумын 2-р баг Эрх чөлөөний гудамж, 102, 123-р байрны подвалын дулаан болон цэвэр усны шугам сүлжээний засварын ажил 2023 2023           131,147.0          131,147.0
6 Цагдаагийн газраас Дэнжийн пост хүртэл авто зам дагуу явган хүний зам, дугуйн зам барих ажил /1.5 км/ 2023 2023           472,989.0          472,989.0
7 Сайншанд сумын 2-р баг 315-р байрны гадна фасад, дээврийн засварын ажил 2023 2023            88,651.0            88,651.0
8 Сайншанд сумын 108-р байр /мэргэжилтний 12 айл/-ны бохир усны шугам шинэчлэх ажил 2023 2023            17,193.0            17,193.0
9 "Говь парк" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөв хийх ажил 2023 2023            80,000.0            80,000.0
10 Сайншанд сумын 3-р багт хийгдэх "Говь парк" цэцэрлэгт хүрээлэнг хашаажуулах ажил  2023 2023            95,204.0            95,204.0
11 Сайншанд сумын 3-р багт хийгдэх "Говь парк" цэцэрлэгт хүрээлэнд гүний худаг, нөөцийн сав байрлуулах ажил 2023 2023            70,000.0            70,000.0
12 Сайншанд сумын 3-р багт Алтанговь-1 гудамжны замын урд талаар дугуйн зам барих ажил 2023 2023           159,694.0          159,694.0
13 Сайншанд сумын 7-р баг Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн бага сургуулийн урд авто замыг үргэлжлүүлэн Зүүн буянт ухаа, Дунд буянт ухаа гудамжны дундуур урагшаа чиглэлд төв авто замтай холбох авто зам шинээр барих /700м/  2023 2024           844,478.0          650,000.0
14 Сайншанд сумын 4, 7 дугаар баг төмөр замын гармаас Оргил худалдааны төвийн уулзвар хүртэл 2.4 км автозамд гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил 2023 2023 581,216.0 581,216.0
15 Сайншанд сумын 6-р баг, Шинэ зууны гудамжны автозамд нөхөөс хийх, явган хүний зам, дугуйн зам шинээр барих ажил /2.2 км/  2023 2024           910,650.0          750,000.0
16 Сайншанд сумын 6-р багийн гэр хорооллын гудамжаар цэвэр усны шугам татах ажил  2023 2023           141,875.0          141,875.0
17 Сайншанд сумын 7-р баг 509, 509а байрны нийтийн эзэмшлийн талбайд бетон авто зогсоол байгуулах ажил 2023 2023           256,971.0          256,971.0
18 Сайншанд сумын 8 дугаар багт Залуус хорооллын авто зогсоол байгуулах ажил хасах 2023 2023           374,182.0          374,182.0
19 Аймгийн Цагдаагийн газрын өргөтгөлийн барилга барих ажил  2023 2023           255,842.0          255,842.0
20 Жаргалан зуслангийн гадна цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил 2023 2023            55,000.0            55,000.0
21 Жаргалан зуслангийн гүний худаг гаргах 2023 2023            30,000.0            30,000.0
22 Сайншанд сумын дулаан цэвэр усны төв шугам сүлжээний их засварын ажил 2023 2023           300,000.0          300,000.0
23 "Хамарын хийдийн тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа" ОНӨААТҮГ-т бохир соруулах автомашин худалдан авах ажил 2023 2023           128,000.0          128,000.0
24 Хамарын хийдийн дурсгалт газрын гэрэлтүүлэг хийх ажил /Хамарын хийдээс Шамбалын орон хүртэл/ 2023 2023           541,822.0          541,822.0
25 Ханбаянзүрх хайрханы шатны 2 талаар нарны энергийн гэрэл суурилуулах, зам талбайг өргөтгөж, засварлах ажил 2023 2023            50,000.0            50,000.0
26 Хамарын хийдийн Шамбалын орны орчимд нийтийн бие засах газар барих ажил 2023 2023            67,000.0            67,000.0
27 Хамарын хийдийн Шамбалын орныг 108 агуйтай холбосон автозам, зогсоол хийх ажил 2023 2023           798,250.0          798,250.0
28 Аймгийн ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил  2023 2023           555,000.0          555,000.0
29 Сумдад шаардлагатай компьютер, техник хэрэгсэл худалдан авах ажил 2023 2023           175,000.0          175,000.0
30 Асрамжийн газрын үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 2023 2023           108,660.0          108,660.0
31 Ахмадын сувиллын үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 2023 2023           703,600.0          703,600.0
32 Зарим сумдын газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх ажил 2023 2023           235,700.0          235,700.0
33 Зарим сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийг паспортжуулах ажил 2023 2023           100,000.0          100,000.0
34 Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв гүйцэтгэх зардал 2023 2023           600,000.0          600,000.0
2022 оноос шилжих хөрөнгө оруулалт
1 Шинэ халдвартын эмнэлэг болон аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн гадна автозогсоол байгуулах ажил 2022 2023          391,595.5          100,000.0 
2 Сайншанд сумын 7 дугаар багт Дулааны эх үүсвэр барих  2022 2023       3,922,000.0       2,493,588.0 
3 Саран хөхөө театр, “Мандах наран-5” орон сууцны хорооллын гадна дулаан, цэвэр ус, бохир усны шугам сүлжээний ажил 2022 2023       2,500,000.0       1,152,569.5 
4 Сайншанд 7-р баг "Гор газ" ШТС-ын уулзвараас баруун тийш үргэлжлэх 1.59 км автозам барих ажил 2022 2023       2,000,524.1       1,192,300.6 
5 Хатанбулаг сум орон сууц /8 айл/ 2022 2023          828,924.9          828,924.9 
6 Ханги боомтын ЭМТ-ийн барилга 2022 2023       1,990,200.0       1,990,200.0 
7 Соёмбо цогцолборын дээврийн засвар, гадна фасад засварын ажил 2022 2023          250,000.0          250,000.0 
8 Хүүхдийн зуслангийн барилгын материалын үнийн нэмэгдэл  2022 2023          150,000.0          150,000.0 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын үлдэгдэл
1 Ахмадын сувиллын барилга, 60 ор /Дорноговь, Сайншанд сум, 2 дугаар баг/ 2021 2023          984,400.0          684,400.0 
2 Говийн бүсийн ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн газрын барилгыг буулгаж, шинээр барих /Дорноговь, Сайншанд сум/ 2022 2023       2,058,200.0          800,000.0 
  ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ 
  ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
II Шинэ хөрөнгө оруулалт
1 Сайншанд сумын 1-р баг Монос эмийн сангийн арын автозамыг төв замтай холбох /0.191 км/ 2023 2023           190,390.0          190,390.0
2 Замын-Үүд сумын 1-р багийн Уужим дэлгүүрийн уулзвараас Заан зоог хүртэлх 274м асфальт зам /явган зам гэрэлтүүлэг/  2023 2024 467,604.0 407,604.0
3 Сайншанд сумын 2 дугаар баг Эрх чөлөөний гудамжны автозамын хучилт, явган хүний зам, дугуйн зам барих ажил /450м/ 2023 2024           443,630.0          385,653.0
4 Сайншанд сумын 6-р багийн 640 хүүхдийн сургуулийн гадна авто зогсоол хийх ажил 2023 2023          193,894.0          193,894.0 
2022 оноос шилжих хөрөнгө оруулалт
2.1 Сайншанд сум 2 дугаар багийн 3, 4-р 58 айлын орон сууцны байрны гадна авто зогсоол барих  2022 2023           202,159.0          202,159.0
АЙМГИЙН  ОРОН НУТГИЙН  ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Шинэ хөрөнгө оруулалт
1 Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  2023 2023      16,957,000.0     16,957,000.0
2 Сайншанд сумын 3, 8 дугаар баг Номин худалдааны төвийн хойд талаар авто зам барих ажил /1,6 км/ 2023 2023 1,492,037.4 1,492,037.4
3 Аймгийн ЗДТГ, Сайншанд сумын ЗДТГ-ын хойд талд авто зогсоол байгуулах ажил 2023 2023 261,979.3 261,979.3
4 Аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, сүүдрэвч хийх ажил 2023 2023 720,000.0 720,000.0
5 Аймгийн төв саадны засвар, шинэчлэл хийх ажил 2023 2024 850,000.0 678,319.9
2022 оноос шилжсэн хөрөнгө оруулалт
1 Сайншанд сумын 6 дугаар багийн нутагт баригдаж буй 640 хүүхдийн сургуулийн барилгын материалын үнийн нэмэгдэл 2022 2024        2,318,031.5      1,034,214.5 
2 Сайншанд сумын Халдвартын эмнэлгийн барилгын материалын үнийн нэмэгдэл 2021 2023           283,817.0         283,817.0 
  ОРОН НУТГИЙН  ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2023 ОНД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ 
Их засвар /шинэ хөрөнгө оруулалт/
1 Зүүнбаян багийн ЕБС-ийн дотор халаалтын системийн засвар шинэчлэл 2023 2024           582,000.0          515,963.7
2 Сайншанд сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн гадна дулаан, цэвэр усны шугамын засвар 2023 2023 230,540.0 230,540.0
3 Сайншанд сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн спорт заалны гадна фасадны засварын ажил 2023 2023 72,985.0 72,985.0
4 Аймгийн Хүүхдийн ордны барилгын гадна цонх, хаалганы шинэчлэл,вестибюлийн засвар 2023 2023           221,136.5          221,136.5
5 Америкийн соёл мэдээллийн төвийн сантехникийн засвар 2023 2023            30,000.0            30,000.0
6 Аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний, төвийн конторын хэсэгчилсэн засварын ажил 2023 2023            75,719.1            75,719.1