САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ЗАРЛАЛ
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төслийг 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17 цаг хүртэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын 203 тоотод хүлээн авна.
Төсөлд оролцогчид дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
Иргэн:
- Төсөлд оролцогчдын анкет /Сумын ЗДТГ-ын 203 тоотод ирж бөглөнө./
- Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар
- Төсөл
- Барьцаанд байршуулах хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
- Шүүх болон ШШГГ-ын тодорхойлолт
Хуулийн этгээд:
• Төсөлд оролцогчдын анкет /Сумын ЗДТГ-ын 203 тоотод ирж бөглөнө./
• Төсөл
• Хуулийн этгээдийн баримт бичгийн хуулбар, багийн тодорхойлолт
• Компанийн дүрэм
• Өмнөх оны санхүүгийн тайлан
• Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
• Шүүх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт
• Татвар, Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт
• Барьцаанд байршуулах хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
1. Эрчимжсэн мал аж ахуй
2. Бүх төрлийн хаяг үйлдвэрлэх
3. Мал, амьтны тэжээл үйлдвэрлэх
4. Барилгын материал үйлдвэрлэх
5. Хог хаягдал дахин боловсруулах
6. Мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах
7. Бусад
ХОЛБОГДОХ УТАС: 70523201, 94944498

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд