САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, тайлбарлан таниулах, санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор НЭЭЛТ

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, тайлбарлан таниулах, санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ зохион байгуулагдлаа.
Өдөрлөгт Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар болон сумын 7 багийн ажлын албад оролцож, иргэдэд дараах үйлчилгээг хүргэлээ. Үүнд:
- "Тэгш гудамж", "Хотын гудамж" "Хамтдаа тохижуулъя" аяныг таниулан сурталчилах
- Багийн тодорхойлолт өгөх
- Сум хөгжүүлэх сангийн талаарх мэдээлэл өгөх
- Өмчлөл, хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл өгөх
- Хуулийн зөвлөгөө өгөх
- Гоц халдварт өвчнүүдээс сэргийлэх тухай зөвлөмж
- Бүтээн байгуулалтын тухай мэдээлэл
- Газрын өргөдөл, гомдол хүлээн авах
- Иргэдийн саналыг соносх, хүлээн авах

 

 

 

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд