САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

2014 ОНД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС 20 ИРГЭНД 138 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО.

2014 онд сум хөгжүүлэх сангаас 20 иргэнд 138 сая төгрөгийн зээл олголоо.       

            Үүнээс: Хөдөө аж ахйн чиглэлээр 3 иргэнд 17.5 сая төгрөг,

            Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр 7  иргэнд 42.5 сая төгрөг,

            Хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 5  иргэнд 35 сая төгрөг,

            Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 1 иргэнд 5 сая төгрөг,

            Газар тариалангийн чиглэлээр 2 иргэнд 17 сая төгрөг,

            Авто засварын чиглэлээр 2 иргэнд 21 сая төгрөгний зээл олгож нийт 32 хүнийг ажлын байраар хангасан.

            Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн нийт хэмжээ 1,066 тэрбум төгрөг бөгөөд үүнээс 2011-2014 онд 795 сая төгрөгийг улсын төсвөөс, 271 сая төгрөгийг зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжүүлсэн.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд