САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 201 - 2014 МЭДЭЭЛЭЛ

     Засгийн Газрын 2011 оны 4 дүгээр сарын  27-ны өдөр Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам гэрээний загвар батлах тухай тогтоол баталсан. Энэхүү тогтоолын дагуу 2011 оны 07 дугаар сараас хөнгөлөлттэй зээлийг олгож эхэлсэн.
     Сум хөгжүүлэх сангийн зорилго нь сумдад жижиг, дунд үйлдвэр шинээр байгуулах буюу үйл ажиллагааг нь өргөтгөх, сэргээх болон шинээр ажлын байр бий болгох, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөнгөлттэй зээл олгоход оршино.
     Хөнгөлттэй зээлийн хүүгийн хэмжээ 3%, зээлийн хугацаа нь 36 хүртэл сар байна.

    2011-2013 онд зээлийн дээд хэмжээг Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэж 20 сая төгрөг, 2014 онд 30 сая төгрөг болгон шинэчлэн тогтоосон.
Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлт, тайлагналтад хяналт тавих чиг үүрэг бүхий 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус ажлын хэсгийг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөр ахлуулан байгуулна. 
     
     2011-2014 онд нийт 131 иргэн аж ахуй нэгжид нийт 1,187 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосноор 177 байнгын болон түр ажлын байрыг бий болгоод байна.


Зээлийн үлдэгдэлтэй буюу идэвхтэй зээлдэгчийн тоо 2014 оны эцсийн байдлаар 119 байна. Үүнээс:


Зээлийн хугацаа хэтэрсэн сар 10-с дээш болон үйл ажиллагаа нь явагдахгүй байгаа зээлдэгчдээс 2014 онд  шүүхээр шийдүүлсэн :


СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.УЯНГА
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд