САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САНАЛ АВАХ БАЙРУУДАД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙГДЛЭЭ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгууль 2021 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр 07:00-22:00 цагийн хооронд явагдана.
Сонгууль зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд хэсгийн хороодод ариутгал халдваргүйтгэл хийгдлээ.
Сонгогч та Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон сонгох эрхээ эдэлнэ үү.
 
 
 
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд