САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОЛОО

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжилт сонгуулийн санал хураалт 2021 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр болохтой холбогдуулан Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/306 дугаартай захирамжаар 06 дугаар сарын 08,09,10-ны өдрүүдэд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосныг мэдэгдэж байна.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд