САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

НОГООН ДОРНОГОВЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, Т.Энхтүвшин, аймгийн Засаг дарга О.Батжаргал, сумын Засаг дарга бөгөөд хотын Захирагч Ч.Түвшинтөр , аймгийн шагайн холбооноос "Хөвчийн бүргэд" ХХК-тай хамтран ногоон Дорноговь хөтөлбөрийн хүрээнд "ТОХИЖИЛТ-90", "САЙНШАНД-60" аяны хүрээнд иргэдийнхээ ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор "ДОРНОГОВЬ ТӨГӨЛ" -ийг байгуулж, 10000 мод суулган 2021.06.02-ны өдөр "Тохижилт-Сайншанд" ХТГ-т хүлээлгэн өглөө.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд