САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас сумын 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 16,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Сайншанд сумын 4 дүгээр багт явган зам байгуулах ажил”-ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

 

Үнийн саналыг 2020.05.27-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын  газрынСайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас сумын 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 16,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Сайншанд сумын 4 дүгээр багт явган зам байгуулах ажил”-ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

 

Үнийн саналыг 2020.05.27-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын  газрын sszdtg@gmail.com  хаягаар ирүүлнэ.

 

Сонирхсон этгээд дараах материалыг бүрдүүлсэн байна.Үүнд:

 

  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  2. Компанийн танилцуулга ирүүлэх
  3. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан ажлын туршлагын мэдээлэл баталгаажуулан ирүүлэх /2020 он/
  4. Үнийн саналыг “Үнийн саналын маягт”-ын дагуу ирүүлэх /Анхаарах нь: Үнийн саналыг ирүүлэхдээ техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээний дагуу төсөвт өртгийг задалж тодорхой ирүүлнэ./
  5. Санхүүгийн тайлан нотариатаар батлуулсан хуулбар /2020 он/
  6. Гэрээний тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдэл ирүүлэх.
  7. Техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээ, тендерийн материалд тавигдах шаардлагыг хангаж ирүүлнэ.

 

Сонирхсон этгээд  дээрх материалын бүрдлийг бүрэн хангаж ирүүлнэ.

Холбогдох мэдээллийг доорх хаягаар авна уу.

 

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар 1 давхар, 112 тоот өрөө,

Хөгжлийн бодлогын тасгийн дарга Л.Олзбаяр

Холбоо барих утас: 86038393

 

 

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд