САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН 18-ААС ДЭЭШ НАСНЫ ИРГЭДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ
50 дээш насны ахмадуудын 1 дүгээр тунгийн дархлаажуулалт болон аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын албан хаагчдын 2 дугаар тунгийн дархлаажуулалт багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж байна.
Дархлаажуулалтад хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын албан хаагчдын 1 дүгээр тунгийн дархлаажуулалт Биеийн тамир спортын газар - Шинэ цогцолбор, Төмөр замын байгууллагуудын албан хаагчдын дархлаажуулалт ЕБ-ын 3 сургуулийн бага сургуульд 2021.05.04-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2021.05.07-ны өдрөөс эхэлж Сайншанд сумын 18-49 насны иргэд болон түр оршин суугч иргэдийн дархлаажуулалт Биеийн тамир спортын газар - Шинэ цогцолбор болон ЕБ 3 сургуулийн бага сургууль дээр хийгдэж эхлэх тул иргэд харьяа багийн ажлын албанд бүртгүүлж дархлаажуулалтад хамрагдана уу.
ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТАДАА ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд