САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
Малчдын үндэсний үйлдвэрт тушаасан хонины ноос, ямааны ноолуур, арьс, ширэнд Засгийн газрын холбогдох журмын дагуу урамшуулал олгох болсныг мэдэгдье. Уг урамшууллыг мал эмнэлгийн нэгдсэн системээр олгогдсон цахим гэрчилгээг үндэслэж урамшууллын системд баталгаажсан тохиолдолд малчдад олгоно.
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд