САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧИДТЭЙ УУЛЗЛАА
Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газартай хамтран Сайншанд сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 11 зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэгчидтэй 2021.03.11-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж, цаг үеийн байдлаар ярилцаж санал солилцлоо.
Мөн үеэр зочид буудлын эрүүл ахуй, түүгээр үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх, ажилчдын эрүүл аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хаалт хийх, зочид буудлаар үйлчлүүлж буй иргэдийн мэдээ мэдээллийг өдөр бүр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлэх, 3 замын постод ажиллах ажилтан албан хаагчид зорчин ирж буй иргэдийг бичиг баримттай сайтар тулгах, сумын Онцгой комисстой гэрээ байгуулаагүй зочид буудлууд нийгмийн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж гэрээ байгуулах зэрэг чиглэлийг холбогдох байгууллагуудаас хүргэлээ.
 
 
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд