САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

МАЛ АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ ЦЭВЭРЛЭХ, УСТГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/67 дугаар захирамжийн хүрээнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаа мал, амьтны сэг зэмийг цэвэрлэх ажлыг 2021 оны 03 дугаар сарын 13-15-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж, нийт 1800 гаруй км замыг туулж 2100 орчим цагаан зээр, 120 бог мал, 26 бод малын сэг зэмийг цуглуулан устгалын цэгт тээвэрлэлээ.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд