САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

САЙНШАНД СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЛОО
Дэлхий нийтэд тархаад буй Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын Онцгой комиссын хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.
1. Коронавируст халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийхэд шаардлагатай байр танхимыг зохих журмын дагуу бэлтгэх
2. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах
3. Эрсдэлтэй бүс нутгаас ирэх иргэдийн хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан бүртгэл хяналтыг чангатгах, зохих журмын дагуу сумаас гарах хөдөлгөөнд зөвшөөрөл олгох
4. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй сууц өмчлөгчдийн холбоодод нийтийн зориулалттай орон сууцанд ариутгал, халдваргүйтгэлийг үе шаттайгаар зохион байгуулах талаар чиглэл өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих
5. Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулан сургууль, цэцэрлэгийн орчимд ариутгал халдваргүйтгэлийг дэглэмийг мөрдөж ажиллах
6. Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Гэр /амрах байр/-т тусгаарлан ажиглах үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ыг олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах
7. Дулааны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан малын сэг зэмийг зохих журмын дагуу устгах ажлыг зохион байгуулах
8. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбайд болон иргэдтэй хамтран нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах
9. Эрсдэлтэй бүс нутгаас ирсэн иргэдэд тавих хяналтыг чангатгаж, “Гэр /амрах байр/-т тусгаарлан ажиглах үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ыг хэрэгжүүлж ажиллах

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд