САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИЖ ТӨЛБӨР ХУРААМЖАА ТӨЛӨХИЙГ ИРГЭДДЭЭ УРИАЛЖ БАЙНА

Ковид-19 вирусийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймаг, сумын Онцгой комиссын шийдвэрээр Сайншанд суманд үйл ажиллагаа явуулж буй СӨХ-д харьяа нийтийн орон сууцнуудын орц хонгил, тоглоомын талбайг ариутгах ажлыг 2020.11.11-12-ны өдрүүдэд үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 8 СӨХ-ны харьяа 27 орон сууцны 51 орц болон орон сууцнуудын гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийг хийгээд байна.
Иргэд та бүхэн СӨХ-дын үйл ажиллагааг дэмжин, цэвэрлэгээ үйлчилгээ явуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, орон сууцны оршин суугчид СӨХ-ны засвар үйлчилгээний хураамжаа төвлөрүүлэхийг уриалж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд