САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ИРГЭДИЙН АМРАЛТ ЧӨЛӨӨ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙ НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн талбайнуудыг байгуулсаар байна.
Сайншанд сумын 6-р багийн нутаг дэвсгэрт орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Шинэ зуун" талбайн гүйцэтгэгчээр "Дэлгэр баясах зам" ХХК ажилласан бөгөөд нээлтийн ёслолын арга хэмжээ өнөөдөр буюу 2020.09.26-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Тус талбай нь сагсан бөмбөг, элсний волейбол, тоглоомын талбай зэргээс бүрдсэн иж бүрэн талбай юм.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд