САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ХУУЛЬ БУСААР ИРГЭДЭЭС ТӨЛБӨР ХУРААМЖ АВЧ БАЙГААГ ЗОГСООЛОО

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт заасны дагуу аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр "Хамарын хийд", "Ханбаянзүрх хайрхан" орчмын газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авч,, хамгаалалтын горимыг тогтоосон.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь хэсэгт "Хуульд заасан хязгаар шаардлагад нийцүүлэн орон нутгийн зарим татвар, төлбөр, хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох" эрх сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд олгогдсон тул хууль, тогтоомжид заасны дагуу орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутагт зорчсон иргэдээс төлбөр хураамжийг авч орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

"Ханбаянзүрх хайрхан"-аар зорчиход иргэдээс хууль бусаар төлбөр хураамж авч байгаа асуудлаар өнөөдөр буюу 2020.09.10-ны өдөр холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтнүүд газар дээр нь очиж ажиллаж, төлбөр хураамж авах үйл ажиллагааг зогсоолоо.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд