САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ҮЗЭЭРЭЙ

Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор "Цахим сургалт"-ыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна.

Энэ удаагийн мэдээлэл өгөх сургалтын цагаар Хог хаягдлын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга, танилцуулга/-ийн талаар аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хүрээлэн буй орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Бат-эрдэнэ мэдээлэл хийлээ. Иргэд та бүхэн мэдээллийн цагийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 20:00 цагаас Univision 963, Ddish 941-р сувгаар Дорноговь телевиз / DTV /-ээр хүлээн авч үзээрэй.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд