САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна.

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд урьж байна.

 

            Сайншанд сумын Засаг даргын 2017 оны А/309 дүгээр захирамжийг үндэслэн дор дурдсан байршилтай газруудад газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг танхимын хэлбэрээр  зохион байгуулахаар зарлаж байна. Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын байр “ Иргэний танхим”-д 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 15:00 цагт нээлттэй явагдана.

 

  Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаагаар олгох газрын хэмжээ,

байршил, зориулалт, эзэмшүүлэх хугацаа, дуудлага худалдааны анхны үнэ,

дэнчингийн хэмжээ

 

Газрын байршил

Хэмжээ /га/

Газрын зориулалт

 Эзэмшүүлэх хугацаа /жил/

 

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төгрөг/

Дэнчингийн хэмжээ /мян.төг/

1

2-р багийн нутаг дэвсгэрт Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын ногооны талбайн зүүн талд

5

Мод үржүүлэг жимсний талбай

15

43450

4345

2

2-р багийн нутаг дэвсгэрт Дулдуйт гудамж /Усжуулагч ХХК-аас баруун зүгт 400м зайд/

0,3

Мал нядалгааны цэг

15

12000000

1200000

3

6-р багийн нутаг дэвсгэрт иргэн Эрдэнээгийн төмс, хүнсний ногооны талбайн баруун талд

2,5

Төмс, хүнсний ногоо

15

21725

2172

4

6-р багийн нутаг дэвсгэрт ойн зурвасын худгийн хойд талд

2

Ногооны хүлэмжийн аж ахуй

15

17380

1738

 

Нийт

10.8

 

12082555

1208255

 

Дуудлага худалдааг Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулна.

Танхимын хэлбэрээр явуулах дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 08 цагаас эхлэн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд битүүмжилсэн бүртгэлийн хайрцагаар хүлээн авах ба бүртгэлийн хайрцгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 14:30 минутад хаана.

Дуудлага худалдаанд оролцогч оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг хавсаргаж, бүртгэлийн хайрцагт хийнэ. Үүнд:

1.      Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын 1, 2 дугаар хавсралт маягт/-ын дагуу үнэн зөв гаргах.

2.      Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; /Жич: Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна./

3.      Дэнчин төлсөн баримт / Дэнчин дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба дэнчинг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өмч хувьчлалын орлогын Төрийн сан банкны 060000961 тоот дансанд байршуулна/

Жич: Оролцогч нэр, регистрийн дугаараа зөв бичнэ үү.

4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон     нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;

5.  Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.

6.  Дуудлага худалдаанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг төлсөн байна. /иргэн, ААН-12500 төгрөгийг Төрийн сан банкны 281500318067 тоот дансанд тушаана/

Дуудлага худалдаа явагдсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор дуудлага худалдааны тэмдэглэлийг үндэслэн сумын газрын даамал дуудлага худалдааны ялагчтай Иргэний хуулийн 197 дугаар зүйлд заасны дагуу гэрээ байгуулна.

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.facebook.com/www.sainshand.do.gov.mn/   https://www.facebook.com/www.gazar.gov.mn,   facebook хуудас, 70523737, 96666099 90883390, 86038393 утсаар болон сумын Хөгжлийн бодлогын тасгаас лавлана уу.

 

 

 

 

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд