САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

“Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулалт боллоо

 “Сум хөгжүүлэх сан” - ийн төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хуралдлаа. Хурлаар ирсэн 92 төслөөс сонгон шалгаруулж 22 төсөлд энэ онд орж ирэх зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжилт олгохоор шийдвэр гаргалаа.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд