САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын мэдээлэл холбооны сүлжээ
   Монголын Цахилгаан холбоо ХК-ийн Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын салбар нь интернет, суурин утасны үйлчилгээ үзүүлдэг.  Интернетийн үйлчилгээ нь аймгийн төвд 5км цагариган сүлжээтэй. 240 хэрэглэгчийн багтаамжтай DSLAM төхөөрөмжтэй, орон нутгийн хэмжээнд 198 хэрэглэгч ашигладаг. 

   Үүрэн холбооны сүлжээ болон шилэн кабелиар интернетэд холбогдсон.Олон сувгийн кабелийн телевизтэй.Үүрэн телефоны оператор 5 компаний салбар ажиллаж байгаагаас мобикомын 10,скайтелийн 9, юнителийн 11, F-Zon-2 , G-Mobile -9  нийт 51 салбар сум суурин газруудад Скайтел 5500 хэрэглэгч, Мобиком 13000 хэрэглэгч, юнител 19500 хэрэглэгч, G-mobile 2300 хэрэглэгчтэй болоод байна.Нийт 30.0 мянган хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж  байна.
Суурин утасны үйлчилгээ нь 1600 хэрэглэгчийн багтаамжтай ХБНГУ-д үйлдвэрлэсэн  EWSD төхөөрөмж ашигладаг. Үүнээс хувь хэрэглэгч-200, төсөвт байгууллага-178, бизнесийн байгууллага- 108, холбоонд-11 хэрэглэгчтэй. Нийт 497 хэрэглэгчтэй байна. Станцын хүчин чадлын ашиглалтын түвшин нь 30,7 хувь  байдаг.
 
   Мэдээлэл Холбооны сүлжээ ТӨК-ийн Дорноговь аймгийн газар нь орон нутгийн дамжуулах байгууламжийн нэгдсэн сүлжээг эзэмшин, тэдгээрийн байнгын тасралтгүй ажиллагааг хангаж, ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг.  Alcatel-н төхөөрөмжийн 3700м, аж ахуй нэгжийг холбосон 5250м, нийт 8950м урт сувагчлалтай. Сумын хэмжээнд нийт 14 холбооны шкаф, 43 том, жижиг кабелийн худаг, 13 хуваарилах шкаф байдаг.
    Мөн УБТЗ-ын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн Дохиолол холбооны 3-р анги төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах болон интернет, суурин утасны үйлчилгээг үзүүлдэг. Суурин холбооны чиглэлээр БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн  ZTE компанийн ZX60 төхөөрөмжийг ашигладаг. 1000 хэрэглэгчийн багтаамжтай. Одоогийн байдлаар 300 хэрэглэгчтэй. Интернетийн үйлчилгээ нь DSLAM ашигладаг. 96 хэрэглэгчийн багтаамжтай ба 96 хэрэглэгч бүрэн ашигладаг. Шилэн кабелийн интернет нь хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй одоогоор 138 хэрэглэгчтэй байна.
Радио телевизийн үйлчилгээ
    Сайншанд хот нь шилэн кабелийн магистраль шугамд бүрэн холбогдсон, харилцаа холбоо сайн хөгжсөн, төвлөрсөн хот юм.
    MNT болон Нарны Эрчим кабелийн телевизтэй
    Сайншанд Fm 107.5, Миний нутаг Fm 101,5, Сонгодог Fm 104,5 гэсэн хэт богино долгионы радиотой.
    Dornogobi Sainshand Broadcasting /DSB/, MNT зэрэг орон нутгийн сувагтай.

   Сайншанд хот нь "Зууны лавлах" 7052-1109, "Сайншанд лавлах" 7052-1800, “Сайншанд  сонсож байна” 70523737  гэсэн  3 тогтмол лавлахтай. “ Хотын  мэдээ”,  "Өнөөгийн Дорноговь“ сонинтой.
Мөн орон нутгийн мэдээ мэдээллийн www.dornogobi.com ,www.sainshand.gov.mn, www.dornogobi.gov.mn ,www.sainshand.net, www.dornogovi.mnсайтууд болон "Сайншанд-Инфо" сүлжээ www.sainshand.tk блог тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ Дорноговь аймгийн газрын

үйл ажиллагааны одоогийн байдалЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд