САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

Сайншанд сумын цахилгаан хангамжийн одоогийн байдал
Сайншанд  сумын  цахилгаан  хангамжийн  одоогийн  байдал:
Сайншанд сум 1990 онд төвлөрсөн эрчим хүчний системтэй 110кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбогдсон.35/6кв Өвөршанд дэд станц нь 110/35/10 кВ Сайншанд дэд станцаас 3,5км урт 35 кв-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар тэжээгддэг бөгөөд суурилагдсан хүчин чадал нь  6300 кв юм.

Сайншанд сумын хэрэглээ болох 1,3 мв ачааллыг 6 кв-ын 5 гаргалгаагаар хуваарилан хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна. 
Сайншанд 110/35/10 кв-ын дэд станц нь Сайншанд сумын зүүн хэсгийг 10 кв-ын 5 гаргалгаагаар 2 мВт ачаалал аван хэрэглэгчдийг тэжээдэг. Суурилагдсан хүчин чадал нь 2х16000кВа бөгөөд Зүүнбаян, Өргөн, Өвөршанд, Замын-Үүд сумдыг 35кв-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар дамжуулан тэжээдэг.
35/6кв Зүүнбаян дэд станц нь 110/35/10 кв Сайншанд дэд станцаас 50 км урт хоёр хэлхээт 35кв-ын цахилгаан дамжуулах А шугамаар тэжээгддэг бөгөөд суурилагдсан хүчин чадал нь   2х2500 кВа юм. Зүүнбаян сумын хэрэглээ болох 3,2 мВт ачааллыг 6кВ 7 гаргалгаагаар хуваарилан хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна. 
Уг станц нь Доншен, Кожеговь, Цагаан Элсний уурхайг цахилгаан эрчим хүчээр тэжээдэг манай салбарын томоохон станцын тоонд ордог юм.

Сайншанд  сумын  цахилгаан  хангамжийн  одоогийн  байдал:Сайншанд  сумын  цахилгаан  хангамжийн  төлөвлөлт:
Одоогоор Сайншанд хот нь улсын эрчим хүчний сүлжээнд холбогдсон бөгөөд 2025 он хүртэл энэ хэвээр байх юм. Монгол Улсын Засгийн газраас дулааны цахилгаан станц барих төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд үүнийг нийтийн аж ахуй эсвэл хувийн компани Барих-Ажиллуулах-Шилжүүлэх (БАШ) эсвэл төстэй нөхцлөөр барина. Хэрэв энэ төсөл хэрэгжихгүй бол Сайншанд сум улсын эрчим хүчний сүлжээнээс эрчим хүч авсан хэвээр байна.
Төлөвлөж буй цахилгаан хангамжийн схем зураг
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд