САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт


 • Иргэний їнэмлэх  /16-аас доош насны хїїхэдтэй бол тєрсний гэрчилгээ/
 • Үнэ -2500 /1500 төгрөгийг голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах, тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөгийг тухайн дүүрэг, орон нутгийн татварын албанд тушаасан байна./

Өөрийн оршин сууж байсан сум, хорооноос ИУБ-22 маягтын «Б» талыг хасалт хийлгэн шинээр оршин суух сум, хороондоо бїртгїїлнэ. Харин тїр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн баг, хорооны Засаг даргад 7 хоногийн дотор бїртгїїлж байх їїрэгтэй.

Үзсэн:  944  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт
 • Тухайн иргэнийг нас барсан тухай зарласан шїїхийн шийдвэр буюу  тїїний хуулбар
 • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шїїх эмнэлгийн дїгнэлт
 • Иргэний їнэмлэх./Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/
 • Үнэ -2500 /голомт банкны 1165004534 дансанд тушаах/

Бүртгүүлэхээр ирэх иргэн иргэний үнэмлэхтэйгээ  өөрийн оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Үзсэн:  944  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Тєрсєн эцэг, эхийн зєвшєєрсєн єргєдєл
 • Їрчлэн авагч эцэг /эх/-ийн єргєдєл
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Үрчлэн авагч болон  үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний їнэмлэх
 • Хїїхдийн тєрсний гэрчилгээ 7-оос дээш насны хїїхдийн бичгээр гаргасан зєвшєєрєл
 • Їрчлэн авагч талын эрїїл мэндийн шинжилгээ /дох, сэтгэц, сїрьеэ/
 • Їрчлэн авагч талын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Їрчлїїлэгч болон їрчлэгч талын эцэг эх єєрсдийн биеээр байна
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Өөрийн оршин суугаа дїїргийн Засаг даргын захирамж гарсаны дараа хүүхдийн эцэг, эх єєрийн биеэр  сум, дүүргийнхээ улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Үзсэн:  934  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Тєрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Иргэний їнэмлэхийн хуулбар
 • 16 нас хїрээгїй хїїхэдтэй бол тєрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 16 ба тїїнээс дээш насны хїїхэдтэй бол тэдгээрийн бичгээр гаргасан зєвшєєрєл, иргэний їнэмлэхийн хуулбар
 • Гэр бїлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Єргєдєл
 • ЦЕГ-ын тодорхойлолт
 • Харьяа дїїргийн татварын хэлтсийн тодорхойлол
 • Ємнє нь овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрээ єєрчилж байсан эсэх талаар иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 0-16 насны хїїхдийн нэрийг єєрчлєхєд:
 • Єргєдєл
 • Тєрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний їнэмлэхийн хуулбар
 • 7 ба тїїнээс дээш насны хїїхдийн бичгээр гаргасан хїсэлт
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Оршин суугаа дїїргийн Засаг даргын захирамж  гарсаны дараа бүртгэл тухайн сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

Үзсэн:  928  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Эцэг, эх хамтран гаргасан єргєдєл
 • Эцэг, эхийн иргэний їнэмлэх
 • Хїїхдийн тєрсний гэрчилгээ, тєрсний бїртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хїїхдийн єргєдєл
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Хүүхдийн эцэг, эх єєрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана

Үзсэн:  939  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Нєхєр, эхнэр гэрлэлтээ сэргээлгэхийг хїссэн єргєдєл
 • Иргэнийг сураггїй алга болсонд тооцсон, эсхїл нас барсан гэж зарласан  шїїхийн шийдвэрийн хуулбар
 • Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлалтыг хїчингїй болгосон шийдвэр
 • Шїїхийн журмаар гэрлэлт цуцалсан бол шїїхээр цуцлалтыг хїчингїй болгосон шийдвэр
 • Иргэний їнэмлэхийн хуулбар
 • Гэрлэгсийн УБЕГ-ын Иргэний баримтын архивын гэрлэсэн эсэх лавлагаа
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Гэрлэлт сэргээж буй хосууд єєрийн биеээр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана

Үзсэн:  938  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шїїхийн шийдвэр
 • Эхнэр, нєхрийн иргэний їнэмлэх
 • Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлах бол эд хєрєнгийн маргаангїй, дундаас тєрсєн болон їрчилж авсан 18 хїртэлх насны хїїхэдгїй тухай өргөдөлдөө дурьдсан байна.
 • 18 насанд хүрсэн хүүхэдгүй тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ їрэгдїїлсэн бол иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Эхнэр,нєхєр єєрийн биеэр байх ба хїндэтгэн їзэх шалтгааны улмаас хэн нэг нь байхгїй тохиолдолд єргєдлийг нотариатаар батлуулна.
 • Гэрчилгээний үнэ 2500

Гэрлэлт цуцлуулж буй хосууд єєрийн биеээр өөрийн оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэсд 14 хоногоос доошгүй хугацаанд хандана.

Үзсэн:  937  |  2015 оны 09 сарын 14 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


< Өмнөх  1 2 3 ... Дараах > 

(Бүгд 15 мэдээ)

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд

2021 оны 05 сарын 20 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар