САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт


Үзсэн:  964  |  2019 оны 09 сарын 16 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Газар  зохион  байгуулалтын  одоогийн  байдал:

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар Сайншанд сумын газрын нэгдмэл санд:

    Хөдөө аж ахуйн газар 185386.526 га буюу 79.13 хувь
    Хот тосгон бусад суурингазар 18896.416 га буюу 8.06 хувь
    Зам шугам сүлжээний газар 3181.737 га буюу 1.35 хувь
    Ойн сан бүхий газар 1675.0 га буюу 0.71 хувь
    Усан сан бүхий газар 1603.0 га буюу 0.68 хувь,
    Улсын тусгай хэрэгцээний газар 23501.262 га буюу 10.03 хувийг эзэлж байна.
2012 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн дүнтэй харьцуулахад өнгөрсөн жилд нийт дүнгээрээ хөдөө аж ахуйн газар 3239.01 га-гаар буурсан,  хот, тосгон бусад суурин газар 3147,93 га, зам шугам сүлжээний газар 5,011 га, ойн сан бүхий газар 50 га, улсын тусгай хэрэгцээний газар 0,0618  га-гаар нэмэгдсэн байна.
           Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлж, ашиглуулсан байдал

         Сумын Засаг даргын захирамжаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлсэн газрын судалгаа гаргаж үзүүлэв.
Үзсэн:  974  |  2015 оны 04 сарын 09 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


< Өмнөх  1 Дараах > 

(Бүгд 2 мэдээ)

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар