САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт


Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Ахмад настан, хөгжлийнбэрхшээлтэй иргэд болон  дөрөв  ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн /50 насанд  хүрсэн  эцэг/ тэжээн  тэтгэгч нь нас барсан иргэний хүүхдэд олгох халамжийнтэтгэврийг журмын дагуу олгох
Нийгмийн халамжийн нөхцөлт мөнгөн  тэтгэмж, жирэмсэн болон нярай хөхүүл  хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний  асарч байгаа иргэнд олгох тэтгэмж  олгох
Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдийн тусламж,  хөнгөлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу  олгох,  олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ болон төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг нэн  ядуу нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд хүргэж, хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалах үүрэг хүлээнэ.

Үзсэн:  930  |  2015 оны 04 сарын 09 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

Аймгийн  Хөдөлмөрийн хэлтэс нь 2012 оны 10 сарын 11-ны өдөр байгуулагдаж,  19 хүний бүрэлдэхүүнтэй,  сумдын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан ажилтан 8 нийт 30 ажиллагсадтайгаар иргэдэд үйлчилж байна.Үүнд:
    Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээг орон нутагт хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, сурталчлах, хяналт тавих, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих
Үзсэн:  945  |  2015 оны 04 сарын 09 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

САЙНШАНД СУМЫН  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХОД:
Бүрдүүлэх татериал:
 1. НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт, үнэн зөв бөглөж баруун дээд буланд зураг наасан байх/
Үзсэн:  998  |  2015 оны 04 сарын 08 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

 ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол Улсын эрх зүйн салбарыг хөгжүүлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж, онцгой амжилт гаргасан хуульч, эрх зүйч, хууль зүйн албаны ажилтанг Хууль зүйн салбарын шагналаар шагнахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх, хуульч боловсон хүчин бэлтгэх, хууль зүйн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үйл хэрэгт идэвх зүтгэл гаргаж бодитой хувь нэмэр оруулсан бусад байгууллагын хүмүүс, гадаадын иргэнийг дээрх шагналаар шагнаж болно.
Үзсэн:  1155  |  2015 оны 04 сарын 08 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН МЕДАЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ  ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 Сайншанд сумын иргэд байна
1.    16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
2.    АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
3.    ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ТОГТООЛ, ТЭМДЭГЛЭЛ
4.    ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР

ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД  НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ   АЛБАН ХААГЧДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Сайншанд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах байгууллагын  ажилтанууд байна
1.    16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
2.    Байгууллагын даргын албан бичиг
3.    АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
4.    ХАМТ ОЛНЫ ХУРЛЫН  ТЭМДЭГЛЭЛ
5.    ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР

ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ   АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АЖИЛТАНУУДЫН  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Сайншанд сумын  нутаг дэвсгэрт байрлах  аж ахуйн нэгж, байгууллагын  ажилтанууд байна
1.    16 АСУУЛТ  БҮХИЙ   АНКЕТЫГ  СТАНДАРТЫН ДАГУУ БӨГЛӨЖ  ЗУРАГ НААНА.
2.    Байгууллагын даргын албан бичиг
3.    АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ / БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА./
4.    ХАМТ ОЛНЫ ХУРЛЫН  ТЭМДЭГЛЭЛ
5.    ШАГНАЛ, ОДОН МЕДАЛИЙН ХУУЛБАР
6.     ХХК БОЛОН ХК БОЛ  БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ТАТВАРЫН БИЧИГ
7.    компани Байрлах хорооны засаг даргын  дэмжсэн бичиг


Үзсэн:  942  |  2015 оны 04 сарын 08 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН
МЭД
ҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үзсэн:  1820  |  2015 оны 04 сарын 08 нд  |   Дэлгэрэнгүй...

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ
Үзсэн:  947  |  2015 оны 04 сарын 08 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


< Өмнөх  1 Дараах > 

(Бүгд 7 мэдээ)

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар