САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт


Үзсэн:  1221  |  2019 оны 11 сарын 29 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Сайншанд сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гэр хорооллын гэрэлтүүлэг суурьлуулах ажлын  “Үнэн хүч үйлс” ХХК шалгаран хийж гүйцэтгэсэн.

Үзсэн:  1099  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар төвийн багуудын гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлыг “Хос Хан хөхий ” ХХК 88,2 сая  төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр шалгаран 3 байрлалд 44 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр байрлуулсан.

Үзсэн:  976  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Сайншанд сумын төв зам дагуу авто замын орчныг сайжруулж явган хүний болон дугуйн зам тавих ажлыг “Борхойн зам” ХХК 595,7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр хийж гүйцэтгэсэн.

Үзсэн:  965  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 36,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сайншанд сумын 7 –р багийн “Дорноговь 80” цогцолборыг камержуулах ажил хийгдсэн

Үзсэн:  952  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Сайншанд сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар, муу усны нүх барих ажлыг иргэн Л.Ганбаатар 4 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэсэн.

Үзсэн:  982  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...


Сайншанд сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрийн хоёр байршилд нийтийн бие засах газар, муу усны нүх барих ажлыг “Энх мөнх оргилох” ХХК 4 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэсэн.

Үзсэн:  992  |  2016 оны 10 сарын 05 нд  |   Дэлгэрэнгүй...
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ТЕНДЕР

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2021 оны 05 сарын 06 нд

2020 оны 01 сарын 08 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2019 оны 10 сарын 21 нд

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

Лавлах утас: 70523737

Цахим өргөдөл гомдол: 70523737.sainshand.do.gov.mn

ФБ хаяг: Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар