САЙНШАНД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

САЙНШАНД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Сайншанд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 2020 оноос ИТХ-ын даргаар А.Энхзаяа, нарийн бичгийн даргаар Д.Энхтайван, ажлын албанд Э.Эрдэнэсувд, Б.Одонтунгалаг нар ажиллаж байна. 2020 онд сонгогдсон Төлөөлөгчдийн хувьд нийт 31 төлөөлөгчдийн 74.1% нь эрэгтэй, 25.9% эмэгтэй, Төлөөлөгчдийн 54.8% нь анх удаа төлөөлөгчөөр сонгогдсон, 45.2% нь 2 ба түүнээс дээш удаа сонгогдсон Төлөөлөгчид байна. Боловсролын түвшингэээр 90.3 хувь нь дээд боловсролтой, 0.7 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой байна. Тус хурал нь Нийгэм, цахим бодлогын хөгжлийн хороо, Төсөв санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн хороо, Хот суурин дэд бүтцийн хөгжлийн хороо, Байгаль орчин, хөдөөгийн хөгжлийн хороо, Нутгийн удирдлага, хөгжлийн хороо, ёс зүйн хороо гэсэн 6 хороотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч гэж байхгүй болсноор Хурлын Зөвлөлийг байгуулж, Зөвлөлийн үйл ажиллагааг ИТХ-ын дарга удирдан зохион байгуулдаг.