САЙНШАНД СУМ

Төрийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Цахим Хуудас

Зүүнбаян багийн 78 айлын 2 дахь шатны сантехникийн угсралтын ажлын тендрийн мэдээлэл

"ЦЭЦЭЙХЭН МАРАЛ" ХХК 30,666,640 /гучин сая зургаан зуун жаран зургаан мянга зургаан зуун дөчин/ төгрөгийн санал ирүүлэн холбогдох баримт бичгийн шаардлага хангасан гэж үзэн Монгол Улсын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.13, 28.11 дэхь заалтуудыг үндэслэн тус тендерт шалгаруулсан байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70522233 утсаар лавлана уу?

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 29 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд

2017 оны 11 сарын 08 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд

2017 оны 03 сарын 30 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд