САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2014 ОНЫ ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЗАХИРАМЖ

Захирамжийн огноо, дугаар

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Регистрийн дугаар

Газрын зориулалт

Газрын хэмжээ

Газрын байршил

1

2013.01.24-А/23

Скайнетворкс ХХК

2884305

холбооны шугамын зориулалтаар

13км

4-р багийн нутаг дэвсгэрт Дорноговь хаалганаас урагш мянганы замын баруун талаар аймгийн төв хүртэл

2

2013.07.17-А/223

Цэрэндорж Ичинхорлоо

Дээд эрүүл мэндийн үзмэр үйлчилгээ

1200м2

1-р баг орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг болох Хамарын хийдийн баруун урд талд

3

2014.08.11-А/271

Сайншанд салхин парк

салхин парк барих зориулалтаар

75.08м2

3-р баг морь барианы газраас урагш

2014.09.12-А/293

Сайншанд салхин парк

Авто зам

2 км

3-р багийн нутаг дэвсгэрт Сайншанд-Замын-Үүдийн авто замаас салхин парк хүртэл

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд