САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Сайншанд сумын “Дорноговь 80” цогцолборыг камержуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт:  “Гэрлээр тэтгэгч” ХХК 34 944 565 төгрөг, “Монголт” ХХК 34 669 109 төгрөг, “Энх мөнх оргилох” ХХК 30 450 000 төгрөг, “Говь тарвас” ХХК 30 800 000 төгрөгийн үнийн санал тус тус ирүүлээд байсанд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 14-16 дугаар зүйл, тендерийн баримт бичигт дурдсан үндсэн шаардлага хангасан эсэхэд хийсэн нарийвчилсан үнэлгээгээр “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн “Гэрлээр тэтгэгч” ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулахаар үнэлгээний хорооны хурлаар шийдвэрлэсэн байна. 
 
Бага үнийн санал ирүүлсэн “Монголт” ХХК, “Энх мөнх оргилох” ХХК, “Говь тарвас” ХХК-иудын хувьд тендерийн баримт бичигт дурдсан бусад шаардлагуудыг дутуу ирүүлсэн шалтгаанаар шалгараагүй байна. 
 
 
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 206 тоот
УТАС: 70522233, 91400400
 
ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд

2018 оны 10 сарын 26 нд
ТЕНДЕР

2018 оны 02 сарын 21 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2018 оны 01 сарын 25 нд

2017 оны 11 сарын 20 нд

2017 оны 10 сарын 26 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 08 сарын 07 нд

2017 оны 07 сарын 21 нд

2017 оны 05 сарын 09 нд

2017 оны 04 сарын 19 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд