САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

СУМЫН ХЭМЖЭЭНД АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Ковид-19 вирусийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сайншанд сумын хэмжээнд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулан ажиллаж байна.
Өнөөдөр 2020.11.11-ний өдөр нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гудамжийг халдваргүйтгэх ажлыг "Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газартай хамтран зохион байгуулж байна.

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудыг дотор болон гадна орчны ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэхийг уриалж байна.

САЙНШАНД СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд