САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ЁС ЗҮЙ, АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ХУУДАС

Сайншанд сумын харьяа төсөвт байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын ёс зүй, хүнд суртал, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж байсан эсэх талаар хөндлөнгийн үнэлгээ авч байгаа тул иргэд та бүхэн доорх холбоосоор орж үнэлгээ өгч бөглөнө үү.

https://forms.gle/RvL3s7ELVfyCCLYf8

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд