САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАЛАРХАЛ ГАРДУУЛЛАА

Сайншанд хотын хөгжил цэцэглэлтийн төлөө идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах, ажиллах нөхцөлийг нэмэгдүүлэн сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны “ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" /2016-2020/ хөтөлбөрийн зорилт арга, хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажилласан зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад талархал илэрхийлж хүндэт өргөмжлөл хадгалууллаа.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд