САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ" АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагийн 15:00 цагт "Мэдээллийн цаг" арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрийн талаар болон орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг хүргэж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд