САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ХОТ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТОДОТГОНО

Сайншанд хотын "Хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-г тодотгох, шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Инженер геодези" ХХК-ийн холбогдох төлөөлөлтэй Сайншанд сумын удирдлагууд болон аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга болон мэргэжилтнүүд уулзаж, хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөлтийн шийдлийн талаар санал солилцлоо.Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд