САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД" ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААНД САЙНШАНД СУМЫН 28 ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Орон нутгийн хүнс, газар тариалан, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага судлуулах зорилгоор “НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД” үзэсгэлэн худалдааг аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, Сайншанд сумын ЗДТГ-аас 17 дахь жилдээ зохион байгуулж байна.
Энэ жилийн үзэсгэлэн худалдаа 2020 оны 09 дүгээр сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Гэр бүлийн талбайд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд Сайншанд сумаас үйлдвэрлэл эрхлэгч 28 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд