САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

СУМЫН ХЭМЖЭЭНД 5 ДАХЬ ШАТНЫ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

"Эрүүл хотыг дэмжих" жилийн хүрээнд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 5 дахь удаагийн ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг 2020.09.17-ны өдөр"Тохижилт-Сайншанд" хот тохижилтын газартай хамтран Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг орчмын гадна талбай, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг хамруулан зохион байгууллаа.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

 

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 11 сарын 13 нд

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд