САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖ ДАГУУ ЦЭВЭР УСНЫ МАГИСТРАЛ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Аймгийн ОНХС-ийн 100,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 4-р багийн "Баруун, Зүүн Буянт ухаа"-ийн гэр хорооллын гудамж дагуу 2 км цэвэр усны магистрал шугамын угсралтын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй, аймгийн ОНХС-ийн 30,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 6-р багийн гэр хорооллын гудамж дагуу 504 м цэвэр усны шугам угсрах ажил 95 хувийн гүйцэтгэлтэй "Чандмань-Илч" ХХК гүйцэтгэгчээр тус тус ажиллаж байна.Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд