САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ АВТО ЗАМ ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн зүүн талын авто замыг төв замтай холбох, авто зогсоол шинээр байгуулах ажлыг аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК гүйцэтгэж, ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд