САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"ХАВРЫН БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ" 2020.04.27-05.03-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

"Эрүүл хотыг дэмжих жил"-ийн хүрээнд байгаль орчноо хамгаалах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор "Хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2020.04.27-05.03-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Иймд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хуваарьт өдрөө нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон өөрийн байгууллага орчмын эдэлбэр газар, амьдарч буй орчныхоо хог хаягдлыг цэвэрлэж, цэвэрлэгээндээ идэвхтэй оролцоно уу.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд