САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

“ЭРҮҮЛ ХОТЫН ЭКО БАГ”-ИЙГ ШАЛГАРУУЛНА

Сайншанд сумын Засаг даргын 2020 оны А/115 дугаар захирамжаар 2020.04.20-06.20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд "Эрүүл хот-2020" аяныг зарлалаа. Аяны хүрээнд сумын ЗДТГ-аас иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, орчны бохирдлыг бууруулах, эрүүл хотыг бий болгох зорилгоор "Эрүүл хотын - Эко баг" шалгаруулах уралдааныг сумын бүх багийн хэмжээнд зарлаж байна.

Сайншанд сум /хот/-ын Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд