САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

ИРГЭН ТА ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛД САНАЛАА ӨГӨХ ЭРХТЭЙ

Сайншанд сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээнд иргэд та бүхнээс санал авч байна.
Мөн тус тусын оршин суугаа багтаа ямар төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлүүлэх саналтай байгаагаа сэтгэгдэл хэсэгт үлдээх боломжтой. Саналыг 2020.05.01-ний өдөр хүртэл авна.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд