САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

АНХААРУУЛГА

Сумын Засаг даргын А/65 дугаар захирамжийн дагуу “Хамарын хийд - Ханбаян зүрх хайрхан” чиглэлийн авто машины хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбогдуулан хяналтын цэгээр худал мэдүүлэн “Хамарын хийд - Ханбаян зүрх хайрхан”-аар аялсан авто машиныг эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж буй албан хаагчид улсын дугаараар нь бүртгэж гаргасан зөрчилд хариуцлага тооцох тул иргэд та бүхэн шийдвэрийн хэрэгжилтийг биелүүлнэ үү.

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2020 оны 09 сарын 30 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд