САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

"ЭРҮҮЛ ХОТЫГ ДЭМЖИХ ЖИЛ - 2020"

Иргэдийн ая тухтай, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2020 оныг "Эрүүл хотыг дэмжих жил" болгон зарлалаа.

Image may contain: text

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд