САЙНШАНД СУМ

Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны вэб сайт

НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД НЭГДЭЦГЭЭЕ

"Багийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн хүрээнд байгаль орчноо хамгаалах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Сайншанд сумын ЗДТГ-аас 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-27-ны өдрүүдэд "Нийтийн их цэвэрлэгээнд нэгдэцгээе" уриан дор бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулна. Иймд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хотын нийтийн эзэмшлийн зам, талбай болон өөрийн байгууллага орчмын эдэлбэр газар, амьдарч буй орчныхоо газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, цэвэрлэгээндээ идэвхтэй оролцоно уу.

Image may contain: text

ЗАХИРАМЖ ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд

2019 оны 11 сарын 06 нд
ГАЗРЫН ЗАХИРАМЖ

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2017 оны 01 сарын 04 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд

2016 оны 11 сарын 03 нд